نامه دفتر توسعه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی حمایت از شرکتهای دانش بنیان و اختصاص تسهیلات

قانون حمایت از تعاونیهای دانش بنیان     پیوست 2             پیوست 3


تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آزاد

تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آزاد 1

سند توسعه بخش اشتغال

سند توسعه اشتغال - بخش دوم

مدارک مورد نیاز تسهیلات

موارد مرتبط با برنامه پنجم توسعه در بخش تعاون 


نقش بازار سرمایه
تولید ناخالص ملی
دستورالعمل کمک به توسعه صادرات
صادرات سه ماهه اول 93 تعاونی مرزنشینان

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
فلوچارت اقتصاد مقاومتی
قانون اصل 44 قانون اساسی
آئین نامه اجرایی ماده 7 قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

تفاهم نامه مشترک همکاری بین وزارتخانه متبوع و استانداری خراسان رضوی

تفاهم نامه بین صندوق ضمانت و بورس کالای ایران

فرایند اخذ تسهیلات بانکی - مرکز استان
فرایند اخذ تسهیلات بانکی - شهرستان
فرایند اخذ تسهیلات تعاونی