رئیس اداره امور حمایتی وآسیب های اجتماعی : آقای کاظم رأفتی نیاء

آدرس : مشهدمقدس-میدان فردوسی-بلوار شهید صادقی مجموعه فرهنگی ،ورزشی وتفریحی کارگران ساختمان مدیریت اجتماعی -اداره امور حمایتی وآسیب های اجتماعی

تلفن: 05137260985  و 05137260986   داخلی207

ایمیل:rafati.kazem@gmail.com

پرسشهای متداول

* سرپرستان خانواری که در حال حاضر یارانه نقدی را دریافت مینمایند و متقاضی ثبت وقایع حیاتی(ازدواج,طلاق,فوت و....) در خانوار خود میباشند,میبایست به همراه مدارک هویتی (شناسنامه,کارت ملی و ...)و مستندات لازم به دفاتر پلیس+10مراجعه نمایند.

 

 

 *  خانوارهائی که در حال حاضر یارانه نقدی دریافت مینمایند و متقاضی تغییر سرپرست خانوار(به دلایل محجوریت,مجنون شدن سرپرست خانوار,اعتیاد سرپرست خانوار و ...) میباشند,لازم است به همراه مدرک هویتی و مستندات لازم به فرمانداریهای محل سکونت مراجعه نمایند.