میزبانی مسابقات جودو قهرمانی کشور کارگران توسط تربیت بدنی کارگران خراسان رضوی

مدیر اجتماعی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی: مزایده عمومی 12 مجموعه ورزشی در استان خراسان رضوی بزودی برگزار خواهد شد.

 

96/9/25 تشریح فرآیند ثبت نام، بررسی ورسیدگی به اعتراضات کارگران ساختمانی از طریق سامانه خدمات حمایتی نظام جمهوری اسلامی ایران

تقدیر مقام عالی وزارت از مدیر اجتماعی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی

96/9/14 مهلت ثبت‌نام در بیست و نهمین جشنواره امتنان از کارگران ، گروههای کار و واحدهای نمونه خراسان رضوی اعلام شد

96/9/11 تشکیل کمیته اقتصادی و معیشتی استان در راستای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری

96/09/09 بازدید مهندس احمدی از مرکز آموزش علمی کاربردی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی

96/08/25 برگزاری دوازدهمین دوره مسابقات قرآنی ویژه جامعه کار و تلاش استان خراسان رضوی

 96/08/11 مدیر اجتماعی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی :جهت گیری قرآنی و توسعه و ترویج فرهنگ نماز تنها راه نجات و

هدایت جامعه کار و تلاش است.

96/8/4 بازدید کارشناس مسئول هیئت نظارت و ارزیابی موسسات آموزش عالی خراسان رضوی از مرکز آموزش علمی کاربردی تعاون، کار و رفاه

اجتماعی خراسان رضوی

 96/8/4 بازدید بازرس حوزه اجتماعی وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی از فعالیت های فرهنگی اجتماعی شهرستان های مشهد و نیشابور

96/08/02 قائم مقام وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از دومین مجموعه آبی کارگری خراسان رضوی بازدید نمود.

 

گالری تصاویر

پرسش های متداول

شرایط و نحوه استفاده از مجموعه های فرهنگی تفریحی کارگران در بندر انزلی ، قم و مشهد مقدس:

متقاضیان می توانند با توجه به رعایت توضیحات مشروحه ذیل درخواست خود را جهت استفاده از مجموعه های فوق الذکر به اموراجتماعی این اداره کل تقدیم نمایند:

1- کارگران کارگاههای زیر 50 نفر دراولویت قرار دارند.

2- از معرفی افراد مجرد خودداری گردد.

3- در صورتی که درخواست ارسالی خارج از جدول زمانبندی مذکور باشد معرفی نامه صادر نخواهد گردید.

4- مجموعه های تفریحی کارگران از پذیرش افراد اضافی همراه خانواده ها جلوگیری به عمل می آورد.

5- فرد معرفی شده بایستی پس از اطمینان از پذیرش ،‌هزینه اسکان را به مبلغ 450000 ریال به ازای یک دوره به حساب شماره 2584244 نزد بانک رفاه کارگران شعبه خلیج فارس کد 104 واریز و حواله مربوطه را ،‌ارائه نماید ضمناً‌به ازای هر نفر اضافه بر سهمیه خانوار درهر شب مبلغ 50000 ریال دریافت خواهد شد. در این راستا ضروری است از پرداخت هزینه اسکان بصورت دستی تحت هر عنوان خودداری شود.

6- فرد درخواست کننده باید کارگر شاغل بوده و دفترچه بیمه و کارت ملی را در موقع ثبت نام همراه داشته باشد.

7- فرد درخواست کننده باید سرپرست خانوار باشد.

8- هر فرد کارگر در طول سال فقط حق استفاده از یکی از مجموعه های کارگران کشور را دارد.

9- تعرفه سهمیه شامل افراد درجه یک فرد کارگر (پدر- مادر - همسرو فرزندان تا 5 نفر  )‌می باشد.

10- تکمیل و تحویل فرم تقاضا به همراه ارائه گواهی اشتغال ،‌و نیز پس از اطمینان یافتن از پذیرش تسلیم تصاویر صفحات اول و دوم شناسنامه کارت ملی دفترچه بیمه شخص متقاضی و سند واریزی هزینه اسکان (فیش بانکی ) نیز الزامی است.

مدارک لازم جهت ثبت نام در مهمانسراها:

1- گواهی اشتغال به کار متقاضی که توسط کارفرما صادر می شود.

2- تکمیل فرم درخواست که توسط متقاضی انجام می شود.

3- کپی صفحه اول و دوم شناسنامه متقاضی

4- کپی صفحه اول دفترچه بیمه متقاضی 5- کپی کارت ملی متقاضی 6- واریز هزینه اسکان به شماره حساب 2584244 نزد بانک رفاه کارگران شعبه خلیج فارس با شماره کد بانک 104 و نام صاحب حساب هیأت امنای زائرسراهای کارگری کشور (‌وزارت کار‌) ضمناً‌ یادآور می شود که :

مبلغ واریزی فقط بابت هزینه اسکان می باشدو شامل هزینه ایاب و ذهاب ، خوراک و یا سایر موارد نخواهد بود.