خلاصه مواد قانون برنامه ششم در حوزه اشتغال و کارآفرینی

  • ماده 22: اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه ها به منظورارتقاء رتبه ایران در دو شاخص رقابت پذیری بین المللی و شاخص های بین المللی حقوق مالکیت به رتبه سوم در میان کشورهای منطقه
  • ماده 24: اعمال تمهیدات قانونی لازم توسط دولت جهت رسیدن به سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد کشور با رویکردهای کارآفرینی، حمایت از کسب و کارهای کوچک، متوسط و دانش بنیان
  • بند 1 ماده 27: اجرای برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی در 5000 روستا

ظرفیت های قانون بودجه 96 و97 در حوزه اشتغال و کارآفرینی

  • پرداخت تسهیلات موضوع بندهای الف و ب تبصره 18 قانون بودجه 1396 و بند الف تبصره 18 قانون بودجه 1397 در خصوص حمایت از طرح های تولیدی اشتغالزا
  • پرداخت تسهیلات قرض الحسنه موضوع بند -د- تبصره 16 قانون بودجه 1396 و بند ب تبصره 16 قانون بودجه 97 به طرح های اشتغال مددجویان بهزیستی و کمیته امداد
  • کمک به بخش تولید و اشتغال موضوع قسمتی از بخش الف تبصره 14 قانون بودجه 1396 در قالب پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان استخدام کننده فارغ التحصیل دانشگاه و بند 2 تبصره 14 قانون بودجه 97


سیاست های کلی اشتغال مصوب جلسه 1396/2/18 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور

  1. ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تاکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و اینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی
  2. بهبود محیط کسب و کار و ارتقای شاخص های آن
  3. حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی
  4. توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور


شرح وظایف مدیریت کارآفرینی و اشتغال

1- هماهنگی واتخاذ تدابیرلازم به منظور اجرای قوانین ومقررات ، دستورالعملها و آئین نامه های ابلاغی از سوی وزارتخانه ، شورای عالی اشتغال ، کارگروه اشتغال وسایر مبادی ذیربط دارای صلاحیت .
2- نظارت مستمر برحسن انجام اموردرکاریابی هاو فعال سازی کمیته استانی و ارزیابی عملکرد کاریابی ها .
3- برنامه ریزی ، هماهنگی و اتخاذ تدابیر لازم جهت تحقق تعهد اشتغال استان و پیگیری از دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل و ارائه گزارش به مراجع ذیصلاح
4- برنامه ریزی جهت اجرای بهینه قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ، صدور مجوز ، معرفی طرح ها برای دریافت تسهیلات ، ارائه گزارشات آماری به مراجع ذیصلاح
5- اجرای بند و ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه از طریق هماهنگی بین کاریابیها و کارفرمایان و تأمین اجتماعی
6- برگزاری جلسات کارگروه اشتغال استان ، کمیسیونهای تخصصی ، هیات استانی کاریابی ها ، هیات فنی مراکز مشاوره کارآفرینی ، هیات فنی اتباع خارجی ، کمیته داوری و انتخاب جشنواره امتنان ، هسته علمی و سایر جلسات مرتبط با حوزه کاری
7- نظارت بر عملکرد واحد اتباع خارجی جهت اجرای دستورالعمل ها و آئین نامه های ابلاغی از سوی وزارت متبوع و سایر مراجع ذیصلاح
8- نظارت بر فرآیند اجرای طرح بنگاههای زودبازده اقتصادی شامل توزیع بهینه اعتبارات در راستای افزایش ظرفیت بنگاههای اقتصادی و تثبیت اشتغال و ایجاد اشتغال جدید
9- تهیه و ارائه گزارشات تحلیلی و آماری در حوزه عملکرد جهت ارائه به مراجع ذیصلاح در استان و وزارت متبوع
10- برنامه ریزی جهت ارتقاء فرهنگ کار و سایر امور فرهنگی در واحدهای تولیدی و خدماتی
11- نظارت بر برگزاری کلاسهای آموزشی کسب و کار و کارآفرینی
12- برنامه ریزی جهت برگزاری دوره ورزشی ، مسابقات برای کارگران و کلاسهای اوقات فراغت برای فرزندان آنان و نظارت بر حسن اجرای کار
13- نظارت بر اماکن ورزشی کارگران
14- هماهنگی جهت شرکت در نمایشگاههای داخلی در حوزه های مختلف عملکرد
15- نظارت بر عملکرد اداره امور اجتماعی جهت اجرای دستورالعمل ها و آئین نامه های ابلاغی در راستای گسترش خدمات اجتماعی در واحدهای اقتصادی
16- برنامه ریزی جهت ارائه تسهیلات به تعاونی های فعال به منظور تثبیت اشتغال و یا ایجاد و تأسیس تعاونی های جدید ، به منظور توسعه اشتغال
17- برنامه ریزی و نظارت بر اجرای فرآیند انتخاب و معرفی کارگران ، گروههای کار ، زنان سرپرست خانوار ، مدیران ، کارآفرینان در واحدهای نمونه و برگزاری مراسم به منظور معرفی برترین های استانی و کشوری
18- سایرمواردمرتبط باحوزه معاونت مربوطه