معرفی فعالیتهای معاونت ترویج و آموزش و تحقبقات اداره کل تعاون خراسان رضوی

  آموزش                    
                  ترویج      
                                
                                  تحقیقات
 
 
الف-آموزش   
       آموزش جریانی است که افراد طی ان آگاهیها ،مهارتها ،طرز تلقیها و گرایشهای مناسب را برای ایفای نقش معین
و در جهت تحقق هدف خاصی فرا می گیرند و به کمک آموزش ،قدرت  درک تجزیه و تحلیل  و شناخت افراد افزایش
پیدا می کند .
 از آنجا که مفهوم تعاون تنها شامل دانش نظری نمی شود ، به جنبه های عملی آن نیز باید توجه داشت . به همین
دلیل آموزش تعاون مفهومی کلی و شامل کلیه اصول و ارزشها ،مقررات ،اعمال و تجاربی می گردد که  دانش تعاونی
را به دیگران منتقل نماید.
آموزش در بخش تعاون به چهار شکل زیر اجراء می گردد:
-آموزشهای کوتاه مدت
- آموزشهای بلند مدت
-آموزشهای مرکز آموزش عالی تعاون
 آموزشهای کوتاه مدت
دوره های اموزش کوتاه مدت عموما با هدف آشنایی مدیران ،بازرسان و اعضای شرکتهای تعاونی با مفاهیم اهداف ارزشها و اصول تعاون و همچنین قوانین و مقررات حاکم بر تعاونیها بر گزار می گردد .
آموزشهای مذکور معمولا به شیوه کارگاهی و بصورت 6 ساعته و یا 17 ساعته ارئه  می گردد .
اعضای هیات موسس تعاونیهای در حال تاسیس و همچنین مدیرانو بازرسان جدید تعاونیها قبل از صدور تایید یه ثبتی الزاما باید در یکی از دوره های آموزشی کوتاه مدت مذکور که معمولا در محل اداره تعاون و یا در اتحادیه های شرکتهای تعاونی برگزار  می گردد،شرکت نمایند
آموزشهای بلند مدت
دوره های آموزش بلند مدت عمدتا شامل آموزشهای تخصصی مانند حسابداری مدیریت رایانه و غیره می باشد
این نوع آمزشها غالبا توسط اتاق تعاون و یا اتحادیه های شرکتهای تعاونی بر گزار می گردد هدف اصلی در اموزشهای بلند مدت ارتقاء توانمندیها ی مدیران ،بازرسان و کارکنان شرکتهای تعاونی در انجام هر چه بهتر وظایف  محوله شان  می باشد.
دوره های اموزشی بلند مدت به شیوه های کارگاهی و تکدرس و در طی زمانهای متفاوت اجرا می گردد.
 آموزشهای مرکز آموزشی عالی علمی – کاربردی
مرکز آموزش عالی علمی _ کاربردی تعاون خراسان از سال 1379 با مجوز دانشگاه جامع علمی _کاربردی و با هدف انتقال دانش کارو ایجاد مهارتهای شغلی و حرفه ای و تربیت نیروی متخصص مورد نیاز بخش تعاون و سایر بخشهای اقتصادی ,در محل اداره کل تعاون دایر شده است.
پذیرش دانشجویان این مرکز ,در مقطع کاردانی و در رشته حسابداری و مدیریت بازرگانی ,از بین شاغلین در بخش تعاونی وآزاد و از طریق آزمون سراسری دانشگاه جامع علمی _ کاربردی  و با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور صورت می پذیرد. به دانشجویانی که هر یک از دوره های این مرکز را با موفقیت طی نمایند. مدرک کاردانی مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری اعطاء می گردد.
دانشجویانی که از بین مدیران و شاغلین در شرکتهای تعاونی تحت پوشش وزارت تعاون در هر یک از رشته های فوق پذیرفته شده باشند ,از تخفیفی معادل 50 درصد شهریه برخوردار می گردند.
در حال حاضر تهداد 75 نفر دانشجو در رشته های حسابداری و مدیریت بازرگانی در این مرکز مشغول به تحصیل می باشند که از این تهداد ,38 نفر زن و37نفر مرد هستند.وتا پایان (نیمسال دوم 83-82)  ,تعداد 81 نفر دانشجو از این مرکز فارغ التحصیل گردیده اند. دوره های آموزشی این مرکز فقط به صورت ترمی واحدی و بطور تمام وقت برگزار می گردد. علاقمندان تحصیل در این مرکز آموزشی باید با دریافت دفتر چه آزمون سراسری دانشگاه جامع علمی _کاربردی و تکمیل آن در آزمون دانشگاه مذکرو شرکت نمده تا درصد قبولی امکان ادامه تحصیل آنها در رشته انتخابی مورد نظر آنها در این مرکز فراهم گردد.
ضمناً دانشجویان مشغول به تحصیل در مرکز آموزشی علمی _ کاربردی از معافیت تحصیلی خدمت نظام وظیفه نیز برخوردار می باشند
 
 ب - تحقیقات و پژوهش
تعریف تحقیق و پروهش
تحقیق یعنی در جستجوی حقیقت بودن و پیدا کردن پاسخهای صحیح و دقیق برای سوال یا مجهول از طریق روشهای علمی و درست به عبارت دیگر هر گونه فعالیت منظم و خلاق در جهت افزایش اندوخته های علمی و فنی و استفاده از آنها برای طراحی و ابداع روشها و کار بردهای نوین ،تحقیق یا پژوهش نامیده می شود.
در یک دسته بندی کلی ،تحقیق را می توان  به سه دسته کلی تقسیم نمود
1-تحقیق پایه ای یا بنیادی
2-تحقیق توسعهای
3-تحقیقات کاربردی
2-جایگاه تحقیقات و پژوهش در بخش تعاون

3-طرحهای  تحقیقاتی انجام یافته در اداره کل تعاون خراسان رضوی
فهرست طرحهای تحقیقاتی که طی 10 سال از سال 1373 تا 1383 در اداره کل تعاون استان خراسان انجام یافته است به شرح زیر می باشد
جایگاه تحقیق و پروهش در یخش تعاون

بطور کلی اهداف کلی و تفصیلی تحقیقات و پژوهش در بخش تعاون را به شرح زیر می توان طبقه بندی کرد:
1-بررسی و شناسایی مسایل و مشکلاتی که تعداد5000 شرکت تعاونی و اتحادیه تعاونی موجود در حال حاضر با آنها مواجه هستند و ارائه راهکارهای علمی و کاربردی برای رفع مسایل مربوط جهت ارتقاء کارآئی و بهره وری شرکتها و اتحادیه های تعاونی موجود
2-بررسی و انجام مطالعات اقتصادی به منظور اندازه گیری و سنجش عملکرد اقتصادی و اجتماعی بخش تعاون و تعیین بهم
و جایگاه آن در اقتصاد ملی در فواصل زمانی مشخص و بررسی تطبیغی عملکرد و بخشهای تعاونی با دولتی و خصوصی
3-بررسی و شناسایی زمینه های اقتصادی و اجتماعی و پتانسیل های و توانمندیهای که در استانهای مختلف کشور وجود دارد
به منظور ایجاد تولید و اشتغال برای جوانان و فارغ التحصیلان در قالب تشکلهای تعاونی
4-بررسی و سنجش آن گروه از فعالیت های دولتی که انتقال آن از بخش دولتی به بخش تعاونی در راستای برنامه کاهش تصدی گری بخش دولتی در چارچوب قلمرو بخشهای دولتی ،تعاونی خصوصی می تواند کارآیی و بهره وری بیشتری را برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.
5-نظر سنجی از تعاونی ها و اتحادیه های تعاونی و اعضاء آنها در زمینه عملکرد شرکتهای تعاونی و نظر بخشی  فعالیت های آنها در تامین نیاز و رضایت اعضاءتعاونی ها
6-بررسی و تدوین مطالعاتی که بر مبنای آنها مهندسی مجدد و سازماندهی نوین واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط خصوصی در قالبتشکلهای تعاونی بانگاهی به تجارب کشورهای پیشرفته جهان در این زمینه می تواند زمینه های      را برای بهره وری رقابت پذیری صادرات و رشد و توسعه این واحد در شرایط متحول اقتصادی فراهم نماید.
7-طراحی و انجام مطالعاتی که حاصل و یافته های انها به شفافیت بیشتر اقدامات به عملکرد های بخش تعاون منجر شده و ضمن اطلاع رسانی در درون بخش تعاون و بین بخشهای دولتی و تعاونی و خصوصی توسعه منابع مدیریت بخش تعاون را ارتقاء می بخشد.

 
ج: ترویج
 کلیات ترویج تعاون

ترویج به عنوان یک مکتب آموزشی جریانی است که طی ان ، انتفال دانش و تکنولوژی به مخاطبین برای ایجاد تغییرات مطلوب در آنها از راههای مختلف انجام می شود .
فعالیتهای ترویج در بخش تعاون ضمن کمک به تشکیل انواع تعاونیها ، در ارتقاء سطح کیفی تعاونیهای تشکیل شده و ایجاد فرهنگ و روحیه مشارکت ، تعاون و همکاری در جامعه نیز ایفای نقش می نماید .در هر فعالیت ترویجی منابع انسانی یا عوامل اجرایی ، بعنوان زیر بنا و یا شالوده یک نظام ترویجی محسوب می شوند تا  حدی که برخی از صاحب نظران ، کل فرایند ترویج را وابسته به عوامل اجرایی آن می دانند و اعتقاد دارند که نیروی انسانی در تمامی فعالیتهای ترویجی عنصری حیاطی به شمار می رود.
اصولا مهمترین هدف ترویج شناخت در حل مسایل و نیازهای مردم برای رشد و تکامل انهاست.
 
 
 تعریف ترویج :

ترویج در لغت به معنی توسعه دادن و همگانی کردن و عمومی ساختن و آموزش یک کار خاص اعم از کشاورزی یا صنعت است
ترویج در واقع اشاعه و نشر یک کار است ، ترویج یک نظام متشکل است که به منظور کمک به مردمی که به موسسات عمومی دسترسی ندارند مورد استفاده قرار می گیرد.
ماموران ترویج ، علم و تخصص را به صورت همگانی و انبوه و معمولا در خارج از نقاط خود در اختیار آموزش گیرندگان به صورت رایگان قرار می دهند . این نوع ترویج وسیبله ای برای حل مسائل روزمره افراد برای بهبود زندگی آنان از طریق مستقیم یا غیر مستقیم است
کارکردها و اهداف ترویج
 
 
 کارکردها و اهداف ترویج تعاون

بطور خلاصه  کارکردهای اصلی ترویج تعاون برای توسعه بخش تعاون به شرح زیر است:

- آماده ساختن مرکزی برای اشاعه و ترویج فرهنگ تعاون
- آماده سازی عموم مردم از طریق ارتقاء رشد و آگاهی آنان برای پیوستن به نهضت تعاون
- ترویج بهبود کیفی زندگی عموم از طریق استفاده از شرکتهای تعاونی در بین مردم
- آموزش افراد متخصص و کارشناسان سایر بخشها برای ایجاد وئ گرایش آنها در جهت ژیوستن یه نهضت تعاون
- سازماندهی آموزشهای ترویجی مناسب برای متمرکز شدن بر توسعه بخش تعاون و بهره وری بهتر از امکانات و منابع موجود
- استفاده از رسانه های ارتباط جمعی جهت ترویج و اموزش مردم در زمینه تعاون
- تشویق و ترغیب شهروندان جامعه به منظور روی آوردن به رویکردهای مشارکتی و تعاونی در زندگی
- ایجاد باشگاههای ترویج تعاون برای جوانان و نوجوانان کشور
انواع فعالیتهای ترویجی در اداره کل تعاون استان خراسان رضوی
 
 
 انواع فعالیتهای ترویجی در ادارات تعاون استان خراسان رضوی

-
جلسات ترویجی - توجیهی
جلسه ترویجی یک برنامه کوتاه مدت آموزشی ترویجی است که به صورت عمومی در جهت آشنایی و آگاهی گروهها و رهبران کلیه طبقات مختلف اجتماعی و مسئولین و سایر اقشار جامعه برگزار می گردد ، هدف اختصاصی این جلسات تشویق گروههای مختلف اجتماعی برای پیوستن به بخش تعاو ن است .

- گردهماییهای آموزشی - ترویجی برای تشکیل تعاونیها
این گرد هماییها به منظور تشکیل تعاونیهای خاص از قبیل دانشجویی ، فارغ التحصیلان - دانش آموزی ، بانوان - یاوران ، بهداشتی درمانی ، محیط زیست ، روستایی ، عشایری و ... برگزار می گردد.
- گردهماییهای ترویجی برای توسعه کیفی و کمی تعاونیها و ارائه:
این گردهماییها برای ارتقای سطح دانش و اگاهی مدیران و مسئولین تعاونیها و اتحادیه های تعاونی ، انتقال تجارب ، معرفی الگوهای برتر ، ارائه و همکاریهای مناسب برای بهبود امور تعاونی ها تشکیل و برگزار می گردد.

- انتشار و چاپ کتاب
موضوعات انتخابی جهتد چاپ کتاب باید در جهت آموزش مخاطبان و رفع نیازهای آموزشی آنها ، ترویج فرهنگ تعاون و ارائه اطلاعات و معلومات برای ارتقای رسطح دانش و اطلاع مخاطبان در ابعاد مختلف علوم تعاون ، بهبود فعالیت تعاونیها ، ماهیت بخش تعاون و ... باشد .

تهیه فصلنامه یا گاهنامه
فصلنامه به عنوان یک رسانه نوشتاری حاوی مطالب آموزشی و ترویجی و خبری می باشد و مخاطب اصلی ان کارگزاران تعاون ذدر منطقه و نیز سایر مخاطبین میتواند باشد .
مطالب و اطلاعات علمی در زمینه علوم اجتماعی ، گزلارش عملکرد ، اخبار ، دیدگاه مسئولین ، مطالب کوتاه و خواندنی و نیز سرگرمی جزئ مطالب این فعالیت ترویجی می باشد .

- بروشور
بروشور یک رسانه نوشتاری کم حجم است که به منظور اطلاع رسانی سریع و گسترده ، آموزش یک موضوع کوتاه و به نحوی سریع و وسیع برای ترویج فرهنگ تعاون در وسعت زیاد در یک موضوع خاص و ضروری منتشر می گردد
- بازدید کارشناسان ترویج از تعاونیها :
هدف اصلی در این بازدید ها ، شناسایی موانع موثر در ژیشرفت برنامه ها ، انجام صحیح فعالیتها و رشد و توسعه تعاونیهای مورد بازدید است . در جریان این بازدید ها نقاط قوت فعالیتهای ممتاز و ابتکارات ارزشمند مورد توجه قرار گرفته و برای انتقال به دیگر تعاونیها استفاده می شود
بازدید علاقمندان و گروههای جویای کار از تعاونیهای نمونه
هدف اصلی این بازدید ها ، اجرای یک روش آموزشی مشاوره ای و عینی برای مخاطبان است .
متقاضیان تشکیل تعاونی و جویای کار ، جوانان ، دانش آموزان و فارغ التحصیلان دانشگاهها گروههای هدف این بازدید ها هستند .
- سازماندهای ، تجهیز و بهره برداری از کتابخانه
کتابخانه به عنوان یکی از جایگاههای مهم اطلاع رسانی و نشر فرهنگ تعاون در جامعه مورد توجه است و از این طریق با تجهیز کتابخانه و غنی سازی آن از نظر کمیت و ماخذ مورد نیاز تعهیدات لازم برای مطالعه و تحقیق در زمینه ارتقای سطح فرهنگ تعاون فراهم می گردد.
- تهیه فیلم و گزارش از تعاونیهای نمونه
به منظور بهره برداری از تجارب سایر تعاونیها و توسعه گسترش و فعالیتهای نمونه و الگو در سطح کشور با شناسایی تعاونیهای نمونه و تهیه فیلم و گزارش از آنها می توان نمونه های موفق فعالیتهای تعاونی را به علاقمندان و متصدیان و مسئولین امور تعاون معرفی و از این طریق موجبات ارتقای سطح دانش و آگاهی مخاطبان را فراهم کرد
تهیه فیلم های ترویجی و برنامه های ترویجی رادیویی از طریق صدا و سیما
این برنامه ها برای معرفی الگوهای مناسب تعاونی به منظسور ایجاد اشتغال در استان تهیه شده و جنبه آموزشثی دارد و بیشتر در ارتباط با نقش تعاونیها و مزایای تعاونیها به سایر بخشها می باشد