تعداد بازدیدکنندگان

۲۲ نفر
۳۲,۵۱۴,۹۱۵ نفر
۲,۲۲۲ نفر
۳۲,۷۴۰ نفر
۱۴ مهر ۱۳۹۴
۵۵,۳۱۵ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۴/۲۸ ۶۸   کاربر ۷۱   صفحه
۰۴/۲۷ ۸۹۲   کاربر ۱,۲۴۴   صفحه
۰۴/۲۶ ۸۲۴   کاربر ۱,۱۱۶   صفحه
۰۴/۲۵ ۸۸۹   کاربر ۱,۲۷۹   صفحه
۰۴/۲۴ ۸۶۰   کاربر ۱,۲۰۴   صفحه
۰۴/۲۳ ۸۲۸   کاربر ۱,۱۹۷   صفحه
۰۴/۲۲ ۷۲۹   کاربر ۸۳۸   صفحه
۰۴/۲۱ ۸۲۵   کاربر ۱,۱۶۳   صفحه
۰۴/۲۰ ۸۷۲   کاربر ۱,۳۲۲   صفحه
۰۴/۱۹ ۸۷۹   کاربر ۱,۲۲۹   صفحه
۰۴/۱۸ ۸۳۸   کاربر ۹۵۲   صفحه
۰۴/۱۷ ۸۶۸   کاربر ۱,۱۹۹   صفحه
۰۴/۱۶ ۹۵۳   کاربر ۱,۳۸۶   صفحه
۰۴/۱۵ ۷۹۳   کاربر ۹۳۰   صفحه
۰۴/۱۴ ۸۹۳   کاربر ۱,۲۰۱   صفحه
۰۴/۱۳ ۸۷۱   کاربر ۱,۱۲۲   صفحه
۰۴/۱۲ ۸۸۸   کاربر ۱,۲۴۸   صفحه
۰۴/۱۱ ۹۶۲   کاربر ۱,۴۴۷   صفحه
۰۴/۱۰ ۱,۰۹۱   کاربر ۱,۵۷۸   صفحه
۰۴/۰۹ ۷۰۴   کاربر ۱,۱۰۵   صفحه
۰۴/۰۸ ۶۹۳   کاربر ۷۵۹   صفحه
۰۴/۰۷ ۸۴۶   کاربر ۱,۱۳۳   صفحه
۰۴/۰۶ ۸۷۷   کاربر ۱,۲۵۳   صفحه
۰۴/۰۵ ۹۳۶   کاربر ۱,۲۵۴   صفحه
۰۴/۰۴ ۱,۰۳۵   کاربر ۱,۳۸۸   صفحه
۰۴/۰۳ ۱,۰۳۲   کاربر ۱,۳۲۳   صفحه
۰۴/۰۲ ۱,۰۴۱   کاربر ۱,۳۶۹   صفحه
۰۴/۰۱ ۹۱۸   کاربر ۹۵۹   صفحه
۰۳/۳۱ ۹۹۳   کاربر ۱,۲۱۷   صفحه
۰۳/۳۰ ۱,۰۳۹   کاربر ۱,۳۹۵   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲۴,۴۱۲ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۲۲,۹۸۲ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۸,۴۸۴ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۵,۳۰۶ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۶,۰۷۴ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۴,۷۱۸ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۵,۹۲۷ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۳۰,۹۷۷ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۵۲,۷۸۴ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۵۹,۵۳۲ ۷ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۶۶,۲۰۵ ۸ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۶۴,۲۸۷ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۵۹,۵۷۸ ۷ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۶۵,۳۴۰ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۵۰,۰۶۴ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۳۸,۶۴۵ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۳۴,۰۸۱ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۳۳,۸۰۱ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۳۳,۶۶۱ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۳۳,۶۳۴ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۳۱,۰۸۰ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۳۲,۵۳۸ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۳۱,۱۷۵ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۹,۰۶۱ ۳ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱۸,۸۳۲,۲۵۶ ۵۹ %
ZZZ
ZZZ
۶,۳۳۴,۵۹۱ ۲۰ %

۱,۶۳۲,۷۵۹ ۵ %
USA
USA
۱,۵۷۸,۵۰۱ ۵ %
EU
EU
۱,۴۶۳,۶۲۳ ۵ %
DEU
DEU
۶۸۱,۷۰۷ ۲ %
GBR
GBR
۳۴۳,۲۷۰ ۱ %
RUS
RUS
۳۲۸,۱۵۰ ۱ %
ROM
ROM
۲۹۰,۶۰۱ ۱ %
FRA
FRA
۱۶۰,۷۰۱ ۱ %
CHN
CHN
۹۰,۸۴۳ ۰ %
ITA
ITA
۶۶,۲۰۶ ۰ %
NOR
NOR
۶۱,۲۳۰ ۰ %
TUR
TUR
۵۵,۲۵۵ ۰ %
POL
POL
۴۱,۵۹۲ ۰ %
FIN
FIN
۴۱,۲۱۴ ۰ %
CAN
CAN
۳۴,۹۱۸ ۰ %
UKR
UKR
۳۴,۸۸۱ ۰ %
DNK
DNK
۳۴,۴۳۱ ۰ %
NLD
NLD
۲۹,۴۱۸ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
IE 6.0
IE 6.0
۱۸۷,۳۳۰ ۴۵ %
Firefox
Firefox
۹۱,۸۱۸ ۲۲ %
Chrome
Chrome
۶۹,۷۹۲ ۱۷ %
Mozilla
Mozilla
۱۴,۸۷۸ ۴ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۴,۲۱۲ ۳ %
Other
Other
۱۰,۸۲۶ ۳ %
IE 9.0
IE 9.0
۱۰,۳۸۵ ۳ %
IE 7.0
IE 7.0
۵,۷۷۷ ۱ %
Safari
Safari
۳,۹۵۰ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۲,۶۵۲ ۱ %
Opera
Opera
۱,۵۶۰ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۱,۰۰۲ ۰ %
Edge
Edge
۱۹۹ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۲۰۸,۳۵۸ ۵۱ %
Windows 7 ۱۰۶,۴۵۳ ۲۶ %
XP ۴۵,۸۲۸ ۱۱ %
Linux ۱۸,۹۰۰ ۵ %
Windows 2003 ۱۳,۱۳۷ ۳ %
Windows 10 ۵,۷۷۵ ۱ %
Windows 8 ۴,۲۰۰ ۱ %
iOS ۳,۳۵۱ ۱ %
Android ۲,۱۲۳ ۱ %
Vista ۹۶۲ ۰ %
FreeBSD ۱۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
سایت وزارت کار تعاون ۳,۵۳۲
اداره کار خراسان رضوی ۲,۵۳۱
اداره کار مشهد ۱,۲۴۶
اداره کل تعاون خراسان رضوی ۹۶۵
نقشه خراسان رضوی ۷۵۲
www.taavonportal.ir ۵۸۸
اداره کار ۵۴۸
نقشه خراسان ۵۲۱
اداره کار و امور اجتماعی خراسان رضوی ۵۰۲
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ۴۲۲
اداره تعاون خراسان رضوی ۳۸۴
اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ۳۸۲
اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی خراسان رضوی ۳۷۶
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ۳۱۳
حق مسکن ۲۸۱
اداره کل کار خراسان رضوی ۲۷۹
older news google.com/url?sa=?q=how to ۲۴۲
نقشه استان خراسان ۲۳۶
سهام عدالت ۲۲۹
اداره کار خراسان ۲۱۷
سایت اداره کار مشهد ۲۰۷
اداره کار استان خراسان رضوی ۲۰۵
اداره کارخراسان رضوی ۲۰۵
سبد کالا ۲۰۵
نقشه استان خراسان رضوی ۱۹۴
وزارت کار سهام عدالت ۱۷۵
اداره تعاون مشهد ۱۷۵
افزایش حقوق کارگران در سال 92 ۱۷۳
اداره کل تعاون کار خراسان رضوی ۱۷۰
سایت اداره کار خراسان رضوی ۱۶۲
بیمه بیکاری ۱۵۱
اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی خراسان رضوی ۱۴۴
اداره کل کار و امور اجتماعی خراسان رضوی ۱۳۹
سایت اداره کار ۱۳۸
وزارت تعاون ۱۳۵
مشاغل سخت ۱۳۰
خراسان رضوی ۱۲۸
اداره کارواموراجتماعی خراسان رضوی ۱۲۰
اداره کارمشهد ۱۱۹
اداره کار و امور اجتماعی ۱۱۲
مشاغل خانگی ۱۱۰
فرم ۱۰۴
اداره کار و امور اجتماعی مشهد ۱۰۴
حقوق کارگران در سال 92 ۱۰۲
تعریف تعاون ۱۰۰
taavonportal ۱۰۰
کار خراسان رضوی ۹۹
تعاونی برتر ۹۹
اداره کار وامور اجتماعی خراسان رضوی ۹۴
تعاون خراسان رضوی ۹۳