تعداد بازدیدکنندگان

۵ نفر
۱۷۷,۰۰۵ نفر
۳۲۵ نفر
۵۸۷ نفر
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
۶,۳۰۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۴/۰۲ ۲,۸۵۶   کاربر ۵,۵۳۷   صفحه
۰۴/۰۱ ۷,۷۵۷   کاربر ۱۴,۸۸۰   صفحه
۰۳/۳۱ ۸,۱۲۸   کاربر ۱۶,۸۳۰   صفحه
۰۳/۳۰ ۸,۱۵۴   کاربر ۱۶,۹۱۸   صفحه
۰۳/۲۹ ۷,۱۰۷   کاربر ۱۴,۹۱۲   صفحه
۰۳/۲۸ ۵,۳۲۶   کاربر ۱۱,۷۴۱   صفحه
۰۳/۲۷ ۴,۳۹۵   کاربر ۹,۳۶۰   صفحه
۰۳/۲۶ ۲,۴۴۳   کاربر ۵,۵۱۳   صفحه
۰۳/۲۵ ۴,۱۱۸   کاربر ۸,۱۸۲   صفحه
۰۳/۲۴ ۵,۷۸۶   کاربر ۱۲,۰۴۵   صفحه
۰۳/۲۳ ۷,۲۸۲   کاربر ۱۵,۵۵۴   صفحه
۰۳/۲۲ ۸,۸۹۷   کاربر ۱۷,۸۶۵   صفحه
۰۳/۲۱ ۹,۹۳۲   کاربر ۱۹,۵۷۱   صفحه
۰۳/۲۰ ۱۰,۷۳۳   کاربر ۲۰,۶۱۸   صفحه
۰۳/۱۹ ۵,۸۲۹   کاربر ۱۱,۷۲۳   صفحه
۰۳/۱۸ ۹,۰۹۰   کاربر ۱۸,۳۵۹   صفحه
۰۳/۱۷ ۱۴,۱۰۹   کاربر ۲۸,۲۸۴   صفحه
۰۳/۱۶ ۱۶,۲۷۸   کاربر ۳۵,۳۸۵   صفحه
۰۳/۱۵ ۷,۸۵۵   کاربر ۱۷,۷۶۸   صفحه
۰۳/۱۴ ۱۱,۴۵۴   کاربر ۲۵,۴۵۹   صفحه
۰۳/۱۳ ۱۸,۸۰۰   کاربر ۴۰,۵۴۷   صفحه
۰۳/۱۲ ۱۳,۲۵۱   کاربر ۲۹,۰۰۴   صفحه
۰۳/۱۱ ۲۰,۷۳۵   کاربر ۴۶,۴۱۸   صفحه
۰۳/۱۰ ۲۲,۱۶۴   کاربر ۵۰,۰۵۳   صفحه
۰۳/۰۹ ۱۸,۰۳۶   کاربر ۳۹,۲۷۱   صفحه
۰۳/۰۸ ۱۶,۰۰۹   کاربر ۳۸,۶۰۹   صفحه
۰۳/۰۷ ۲۸,۴۵۰   کاربر ۴۱,۹۲۵   صفحه
۰۳/۰۶ ۱۴,۱۰۱   کاربر ۲۷,۲۷۳   صفحه
۰۳/۰۵ ۶,۹۸۲   کاربر ۱۴,۰۵۸   صفحه
۰۳/۰۴ ۹,۵۳۴   کاربر ۱۹,۱۵۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۳,۴۹۲ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۳,۱۷۳ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۸,۱۵۷ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۶,۵۲۲ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۷,۰۳۳ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۵,۶۶۶ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۶,۵۹۴ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۵,۲۴۶ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۳۱,۵۹۳ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۳۶,۸۱۴ ۷ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۴۰,۱۴۱ ۸ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۴۰,۲۵۰ ۸ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۳۷,۴۹۲ ۷ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۴۴,۳۹۳ ۸ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۳۴,۸۰۴ ۷ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۲۵,۱۶۱ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۲۰,۸۵۸ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۲۲,۲۶۲ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲۱,۷۶۵ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲۱,۶۵۸ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۹,۲۴۶ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۰,۰۹۶ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۹,۱۶۸ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۶,۵۴۸ ۳ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۹۳,۹۷۲ ۵۴ %
ZZZ
ZZZ
۲۷,۶۵۹ ۱۶ %

۱۶,۳۶۱ ۹ %
USA
USA
۱۲,۴۷۵ ۷ %
RUS
RUS
۸,۷۹۲ ۵ %
EU
EU
۷,۰۰۶ ۴ %
ROM
ROM
۱,۸۰۱ ۱ %
DEU
DEU
۱,۲۲۴ ۱ %
JPN
JPN
۱,۰۰۰ ۱ %
GBR
GBR
۹۹۰ ۱ %
NLD
NLD
۸۸۹ ۱ %
UKR
UKR
۶۲۷ ۰ %
FRA
FRA
۵۳۲ ۰ %
TWN
TWN
۳۸۶ ۰ %
CHN
CHN
۳۲۹ ۰ %
POL
POL
۲۴۱ ۰ %
NOR
NOR
۲۲۵ ۰ %
ESP
ESP
۲۲۴ ۰ %
AUS
AUS
۲۱۹ ۰ %
TUR
TUR
۲۱۱ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۶۳,۶۱۲ ۳۶ %
Chrome
Chrome
۴۱,۸۱۲ ۲۴ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۵,۶۱۲ ۹ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۳,۸۴۰ ۸ %
Mozilla
Mozilla
۱۳,۰۲۲ ۷ %
IE 9.0
IE 9.0
۹,۵۴۵ ۵ %
Other
Other
۶,۳۸۳ ۴ %
IE 7.0
IE 7.0
۵,۷۳۶ ۳ %
Safari
Safari
۲,۱۴۳ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۱,۹۳۷ ۱ %
Opera
Opera
۱,۴۱۵ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۷۳۲ ۰ %
Edge
Edge
۲۳ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۷۴,۳۵۶ ۴۳ %
XP ۴۲,۰۸۹ ۲۴ %
Other ۳۱,۷۰۳ ۱۸ %
Windows 2003 ۱۳,۰۷۲ ۸ %
Linux ۴,۳۹۷ ۳ %
Windows 8 ۱,۷۸۶ ۱ %
iOS ۱,۶۵۸ ۱ %
Android ۱,۲۹۹ ۱ %
Windows 10 ۸۵۶ ۰ %
Vista ۷۳۲ ۰ %
FreeBSD ۹ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
سایت وزارت کار تعاون ۳,۵۳۲
اداره کار خراسان رضوی ۲,۴۹۵
اداره کار مشهد ۱,۱۰۹
اداره کل تعاون خراسان رضوی ۹۴۴
نقشه خراسان رضوی ۷۵۲
www.taavonportal.ir ۵۸۴
اداره کار ۵۴۰
نقشه خراسان ۵۲۱
اداره کار و امور اجتماعی خراسان رضوی ۴۹۱
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ۳۹۷
اداره تعاون خراسان رضوی ۳۸۱
اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ۳۸۱
اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی خراسان رضوی ۳۵۹
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ۲۹۰
حق مسکن ۲۸۱
اداره کل کار خراسان رضوی ۲۶۳
older news google.com/url?sa=?q=how to ۲۴۲
نقشه استان خراسان ۲۳۶
سهام عدالت ۲۲۷
اداره کار خراسان ۲۱۳
سبد کالا ۲۰۴
سایت اداره کار مشهد ۲۰۱
اداره کار استان خراسان رضوی ۱۹۸
اداره کارخراسان رضوی ۱۹۸
نقشه استان خراسان رضوی ۱۹۴
وزارت کار سهام عدالت ۱۷۵
افزایش حقوق کارگران در سال 92 ۱۷۳
اداره تعاون مشهد ۱۶۷
اداره کل تعاون کار خراسان رضوی ۱۶۵
سایت اداره کار خراسان رضوی ۱۶۰
اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی خراسان رضوی ۱۴۳
اداره کل کار و امور اجتماعی خراسان رضوی ۱۳۹
سایت اداره کار ۱۳۳
خراسان رضوی ۱۲۷
مشاغل سخت ۱۲۷
وزارت تعاون ۱۲۵
اداره کارواموراجتماعی خراسان رضوی ۱۱۹
اداره کارمشهد ۱۱۱
اداره کار و امور اجتماعی ۱۰۶
حقوق کارگران در سال 92 ۱۰۲
اداره کار و امور اجتماعی مشهد ۱۰۱
تعریف تعاون ۱۰۰
تعاونی برتر ۹۹
کار خراسان رضوی ۹۹
taavonportal ۹۸
مشاغل خانگی ۹۷
اداره کار وامور اجتماعی خراسان رضوی ۹۴
تعاون خراسان رضوی ۹۳
دستمزد کارگران در سال 92 ۹۱
اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی خراسان رضوی ۹۰