اخبار

اولین جلسه گرامیداشت هفته کارو کارگر شهرستان فریمان درسال94 برگزارشد

اولین جلسه گرامیداشت هفته کارو کارگر شهرستان فریمان درسال94 برگزارشد
به گزارش اداره روابط عمومی تعاون،کارورفاه اجتماعی خراسان رضوی اولین جلسه ستادهفته کارگرشهرستان باحضورفرماندارومدیران دستگاههای اجرایی

به گزارش اداره روابط عمومی تعاون،کارورفاه اجتماعی خراسان رضوی اولین جلسه ستادهفته کارگرشهرستان باحضورفرماندارومدیران دستگاههای اجرایی ومدیران واحد های تولیدی به همراه تشکل های کارگری شهرستان درمحل سالن اجتماعات فرمانداری برگزارگردید.

درابتدای جلسه جناب آقای بزم آرافرماندارفریمان ضمن خیرمقدم به حاضرین جلسه وباعنایت به نامگذاری امسال دولت ؛ملت همدلی وهمزبانی مبادرت به تبیین نقش وجایگاه کارگران درکشورپرداخت ؛درادامه رئیس اداره تعاون کارورفاه اجتماعی برنامه هفته کارگرشهرستان راکه شامل برنامه های فرهنگی ؛ورزشی ؛دیداربامسئولان ونماینده محترم ولی فقیه ؛تقدیرازکارگران نمونه واحدهای تولیدی ؛تکریم وتفقد ازخانواده های شهدای کارگردراین مراسم را ذکرنمود؛درادامه جلسه هریک ازحاضرین نظرات وپیشنهادهای خودرامطرح ومقررشد صورتجلسه جهت اجرا دراسرع وقت به اطلاع حاضرین جهت اجرابرسد.

۲۷ فروردین ۱۳۹۴ ۰۷:۲۲

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید