صفحه نخست » میزخدمت الکترونیک

خدمات قابل ارائه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ارباب رجوع به صورت الکترونیک

ردیف

عنوان سامانه

آدرس سامانه

خدمت قابل ارائه

حوزه مربوطه

1

پرتال اداره کل

https://khorasanrazavi.mcls.gov.ir

اطلاع رسانی خدمات دستگاه

مدیریت- واحد روابط عمومی

2

پاسخگویی به شکایات zrm

درگاه وب

ثبت شکایات مرتبط با هر حوزه

مدیریت ارزیابی عملکرد

3

سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت(سامد)

تلفن درگاه وب

پیگیری  شکایات و درخواست های مردمی

مدیریت- ارزیابی عملکرد

ارتباط مردم از طریق شماره گیری تلفن 111

4

ثبت نام مشاغل سخت و زیان آور

تلفن درگاه وب
شناسنامه خدمات

ثبت نام مشاغل سخت و زیان آور

مدیریت روابط کار

5

سامانه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 تلفن  درگاه وب

ثبت نام تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

مدیریت روابط کار

6

سامانه تایید صلاحیت مسئول ایمنی

تلفن درگاه وب شناسنامه خدمات

ثبت نام تایید صلاحیت مسئول ایمنی

مدیریت روابط کار

7

سامانه کارا

تلفن درگاه وب  

پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و فراگیر

مدیریت اشتغال

8

سامانه مشاغل خانگی

تلفن درگاه وب شناسنامه خدمات

صدور مجوز مشاغل خانگی

مدیریت اشتغال

9

سامانه جشواره کارآفرینان برتر

درگاه وب  

ثبت نام متقاضیان جشواره کارآفرینان برتر

مدیریت اشتغال

10

سامانه کاریابی ها (سامانه مدیریت بازار اشتغال) سابک

تلفن درگاه وب  


ثبت نام جویندگان کار و کارفرمایان جویای نیرو

مدیریت اشتغال

11

سامانه کارورزی

https://karvarzi.mcls.gov.ir/

انجام طرح کارورزی

مدیریت اشتغال

12

سامانه جامع نظارت برتعاونیها

تلفن درگاه وب

انجام امور مربوط به تغییرات تعاونی ها

مدیریت تعاون

13

سامانه تشکیل وثبت الکترونیکی تعاونیها

تلفن درگاه وب
شناسنامه خدمات

انجام امور تشکیل تعاونی ها

مدیریت تعاون

14

سامانه اطلاعات اداراه کل امور ورزشی وزارت متبوع

http://www.labour-sport.ir/

معرفی به زائرسراها و اقامتگاه های کارگری

مدیریت اجتماعی

15

سامانه حمایت از سبد غذایی خانوار

https://foodss.mcls.gov.ir/

ثبت نام کارت جدیدمشمولین سبد حمایت غذایی

مدیریت اجتماعی

16

سامانه ورزش کارگری

http://www.worker-sport.ir/

ثبت اطلاعات ورزشکاران کارگر

مدیریت اجتماعی

17

سامانه خدمات حمایتی رفاه

http://samanehrefah.ir

رسیدگی به اعتراضات بیمه کارگران ساختمانی

مدیریت اجتماعی

18

سامانه امتنان از نخبگان جامعه کار وتولید

http://emtenan.mcls.gov.ir/

ثبت نام جشنواره کارگران، گروه های کار و واحدهای نمونه

مدیریت اجتماعی

19

سامانه رابطین فرهنگی واحدهای کارگری بالای 50 نفر

http://rabetfarhangi.mcls.gov.ir/Forms/FrmMain.aspx

ثبت رابطین فرهنگی واحدهای کارگری بالای 50 نفر

مدیریت اجتماعی