عنوان سامانه 
آدرس سامانه 
 شناسنامه خدمت   تلفن کارشناس  نظرسنجی    توضیحات 
 سامانه ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی لینک 4 سند

تلفن کارشناس

 37136981

نظرسنجی 2  ثبت نام مشاغل خانگی دریافت تسهیلات 
 سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت(سامد لینک 4 سند

تلفن کارشناس

 37136981

 نظرسنجی 2  پیگیری  شکایات و درخواست های مردمی
 سامانه کارورزی لینک 4 سند

تلفن کارشناس

 37287194

نظرسنجی 2  واحد های پذیرنده کارورز و متقاضیان کارورزی ثبت نام می کنند تا بتواند مشغول کاروزی شوند 
 سامانه کارا لینک 4  سند

  تلفن کارشناس

37136981

 نظرسنجی 2  متقاضیان دریافت تسهیلات روستایی می توانند از طریق این سامانه اقدام به دزیافت تسهلات نمایند 
 سامانه ثبت و تشکیل تعاونی لینک 4 سند تلفن کارشناس   37260985- داخلی 261  نظرسنجی 2  انجام امور تشکیل تعاونی ها
سامانه مدیریت تعاونی های مرزنشینان لینک 4 سند

 تلفن کارشناس

 37260985-6  داخلی 261

 نظرسنجی 2 این سامانه  اطلاعاتی در خصوص تعاونی مرزنشینان و میزان صادرات و واردات تعاونی ها به مراجعین ارائه می دهد 
 سامانه نظارت جامع بر تعاونی ها لینک 4 سند

تلفن کارشناس

 37260985-6  داخلی 261

 نظرسنجی 2  نظارت بر مجامع و بازدید های تعاونی ها از طریق این سامانه انجام می شود 
 سامانه نظارت بر تعاونی های مسکن مهر لینک 4 سند

تلفن کارشناس

 37260985-6  داخلی 261

 نظرسنجی 2  نظارت بر مجامع تعاونی های مسکن مهر از طریق این سامانه انجام می شود
 سامانه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران لینک 4 سند

تلفن کارشناس

37260985-6   داخلی239

 نظرسنجی 2  ثبت نام تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران
 سامانه تایید صلاحیت مسئول ایمنی لینک 4 سند

تلفن کارشناس

37260985-6     داخلی 239

 نظرسنجی 2  ثبت نام تایید صلاحیت مسئول ایمنی
 ثبت نام مشاغل سخت و زیان آور لینک 4 سند

تلفن کارشناس

37260985-6    داخلی 205

 نظرسنجی 2  ثبت نام مشاغل سخت و زیان آور
 سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت شرکتهای خدماتی ، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور لینک 4 سند

تلفن کارشناس

37260985-6    داخلی 316

نظرسنجی 2  اخذ گواهینامه تایید صلاحیت شرکت های خدماتی
 سامانه خدمات حمایتی رفاه لینک 4 سند

 تلفن کارشناس

37260985-6   داخلی 316

نظرسنجی 2  رسیدگی به اعتراضات بیمه کارگران ساختمانی
 صدور یا تمدید گواهینامه (کارنامه) شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور لینک 4 سند  تلفن کارشناس نظرسنجی 2  صدور و تمدید گواهینامه های شغلی 
 سامانه پیش ثبت نام اقامتگاه های کارگری لینک 4 سند

 تلفن کارشناس

37260985-6    داخلی 316

نظرسنجی 2  درخواست اقامت های کارگری سطح کشور