صفحه نخست » میزخدمت » خدمات » خدمات دستگاه » درج زمان خروج از دسترس پورتال

بسمه تعالی

به اطلاع می رساند در حال حاضر تارنما به طور کامل در دسترس می باشد و در صورت وجود هر گونه مشکل ،در همین قسمت اطلاع رسانی خواهد گردید.

زمانهای خروج از دسترس تارنمااز تاریخ

تا تاریخ

توضیحات