خدمات الکترونیک دستگاه

در گذشته این باور وجود داشت که تنها راه رسیدن به نتیجه مطلوب در ادارات مراجعه حضوری و پیگیری پرونده و گرفتن نتیجه مطلوب می باشد ولی با مهیا شدن زیر ساختها و بالا رفتن ضریب استفاده از اینترنت و به تبع آن فضاهای مجازی که به راحتی می توان همه امور و نیازهای روزمره خود را با زدن چند کلیک از رایانه خود و بدور از ازدحام و استرس انجام داد این باور در حال تغییر است، لذا اداره کـل تعـاون، کار و رفاه اجتماعـی استان خراسان رضوی   با بهره گیری امکانات نوین ، برخی از خدمات که می توان از طریق این فضا انجام داد را به شرح ذیل اعلام می نماید: