سامانه شفافیت خراسان رضوی

 پنجره واحد خدمات اطلاع رسانی مجوز های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی         
سامانه ملی اشتغال و کسب و کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی                      
 مشخصات بازرس سلامت اداری اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی  
 پیش نویس قوانین ، بخشنامه ها آیین نامه ها دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی     
 فهرست مجوز های اعطایی                                                                         
مشخصات کارشناسان ستادی و شهرستان ها                                       
 مشخصات و رزومه مدیران و معاونین                                                           
 برنامه های توسعه ای و راهبردی                                                                 
انتشار اطلاعات قابل استفاده برای کسب و کار ها                                             
 اطلاعات تفضیلی هزینه کرد سالانه                                                              
 جزئیات مرتبط با قراردادها                                                                        
 مناقصات و مزایده ها                                                                              
 تفاهم نامه ها و موافقنامه ها                                                                    
 فهرست اموال و دارایی ها و بدهی ها                                                         
نشر کلیه اطلاعات مربوط به سفارش ،اجرا و نتایج حاصل از پژوهش                    
 گزارش ارزیابی عملکرد                                                                             
 فهرست قوانین و مقررات سازمان                                                               


تاریخ بروزرسانی : ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ ۱۲:۰۱