فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
شنبه۱ اردیبهشت ۱۳۹۷۰۴ : ۵۲ : ۵۹۰۶ : ۲۴ : ۲۹۱۳ : ۰۳ : ۰۷۱۹ : ۴۲ : ۱۸۲۰ : ۰۰ : ۰۹۰۰ : ۱۶ : ۵۲
یکشنبه۲ اردیبهشت ۱۳۹۷۰۴ : ۵۱ : ۲۶۰۶ : ۲۳ : ۱۵۱۳ : ۰۲ : ۵۵۱۹ : ۴۳ : ۰۹۲۰ : ۰۱ : ۰۲۰۰ : ۱۶ : ۳۱
دوشنبه۳ اردیبهشت ۱۳۹۷۰۴ : ۴۹ : ۵۴۰۶ : ۲۲ : ۰۲۱۳ : ۰۲ : ۴۳۱۹ : ۴۳ : ۵۹۲۰ : ۰۱ : ۵۴۰۰ : ۱۶ : ۱۰
سه شنبه۴ اردیبهشت ۱۳۹۷۰۴ : ۴۸ : ۲۲۰۶ : ۲۰ : ۴۹۱۳ : ۰۲ : ۳۲۱۹ : ۴۴ : ۴۹۲۰ : ۰۲ : ۴۷۰۰ : ۱۵ : ۵۰
چهارشنبه۵ اردیبهشت ۱۳۹۷۰۴ : ۴۶ : ۵۲۰۶ : ۱۹ : ۳۷۱۳ : ۰۲ : ۲۱۱۹ : ۴۵ : ۴۰۲۰ : ۰۳ : ۴۰۰۰ : ۱۵ : ۳۰
پنج شنبه۶ اردیبهشت ۱۳۹۷۰۴ : ۴۵ : ۲۱۰۶ : ۱۸ : ۲۷۱۳ : ۰۲ : ۱۱۱۹ : ۴۶ : ۳۰۲۰ : ۰۴ : ۳۳۰۰ : ۱۵ : ۱۱
جمعه۷ اردیبهشت ۱۳۹۷۰۴ : ۴۳ : ۵۲۰۶ : ۱۷ : ۱۷۱۳ : ۰۲ : ۰۲۱۹ : ۴۷ : ۲۰۲۰ : ۰۵ : ۲۶۰۰ : ۱۴ : ۵۱
شنبه۸ اردیبهشت ۱۳۹۷۰۴ : ۴۲ : ۲۳۰۶ : ۱۶ : ۰۸۱۳ : ۰۱ : ۵۳۱۹ : ۴۸ : ۱۱۲۰ : ۰۶ : ۱۹۰۰ : ۱۴ : ۳۲
یکشنبه۹ اردیبهشت ۱۳۹۷۰۴ : ۴۰ : ۵۴۰۶ : ۱۵ : ۰۰۱۳ : ۰۱ : ۴۴۱۹ : ۴۹ : ۰۱۲۰ : ۰۷ : ۱۲۰۰ : ۱۴ : ۱۴
دوشنبه۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷۰۴ : ۳۹ : ۲۷۰۶ : ۱۳ : ۵۳۱۳ : ۰۱ : ۳۶۱۹ : ۴۹ : ۵۲۲۰ : ۰۸ : ۰۶۰۰ : ۱۳ : ۵۶
سه شنبه۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷۰۴ : ۳۸ : ۰۰۰۶ : ۱۲ : ۴۸۱۳ : ۰۱ : ۲۸۱۹ : ۵۰ : ۴۲۲۰ : ۰۸ : ۵۹۰۰ : ۱۳ : ۳۸
چهارشنبه۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷۰۴ : ۳۶ : ۳۴۰۶ : ۱۱ : ۴۳۱۳ : ۰۱ : ۲۱۱۹ : ۵۱ : ۳۲۲۰ : ۰۹ : ۵۲۰۰ : ۱۳ : ۲۱
پنج شنبه۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷۰۴ : ۳۵ : ۱۰۰۶ : ۱۰ : ۳۹۱۳ : ۰۱ : ۱۵۱۹ : ۵۲ : ۲۳۲۰ : ۱۰ : ۴۵۰۰ : ۱۳ : ۰۴
جمعه۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷۰۴ : ۳۳ : ۴۶۰۶ : ۰۹ : ۳۷۱۳ : ۰۱ : ۰۹۱۹ : ۵۳ : ۱۳۲۰ : ۱۱ : ۳۸۰۰ : ۱۲ : ۴۸
شنبه۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷۰۴ : ۳۲ : ۲۳۰۶ : ۰۸ : ۳۶۱۳ : ۰۱ : ۰۴۱۹ : ۵۴ : ۰۳۲۰ : ۱۲ : ۳۱۰۰ : ۱۲ : ۳۲
یکشنبه۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷۰۴ : ۳۱ : ۰۱۰۶ : ۰۷ : ۳۶۱۳ : ۰۰ : ۵۹۱۹ : ۵۴ : ۵۳۲۰ : ۱۳ : ۲۴۰۰ : ۱۲ : ۱۶
دوشنبه۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷۰۴ : ۲۹ : ۴۰۰۶ : ۰۶ : ۳۷۱۳ : ۰۰ : ۵۵۱۹ : ۵۵ : ۴۳۲۰ : ۱۴ : ۱۷۰۰ : ۱۲ : ۰۱
سه شنبه۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷۰۴ : ۲۸ : ۲۰۰۶ : ۰۵ : ۴۰۱۳ : ۰۰ : ۵۱۱۹ : ۵۶ : ۳۳۲۰ : ۱۵ : ۱۰۰۰ : ۱۱ : ۴۷
چهارشنبه۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷۰۴ : ۲۷ : ۰۲۰۶ : ۰۴ : ۴۳۱۳ : ۰۰ : ۴۸۱۹ : ۵۷ : ۲۳۲۰ : ۱۶ : ۰۲۰۰ : ۱۱ : ۳۴
پنج شنبه۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷۰۴ : ۲۵ : ۴۵۰۶ : ۰۳ : ۴۸۱۳ : ۰۰ : ۴۵۱۹ : ۵۸ : ۱۲۲۰ : ۱۶ : ۵۵۰۰ : ۱۱ : ۲۰
جمعه۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷۰۴ : ۲۴ : ۲۸۰۶ : ۰۲ : ۵۵۱۳ : ۰۰ : ۴۳۱۹ : ۵۹ : ۰۱۲۰ : ۱۷ : ۴۷۰۰ : ۱۱ : ۰۷
شنبه۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷۰۴ : ۲۳ : ۱۴۰۶ : ۰۲ : ۰۲۱۳ : ۰۰ : ۴۲۱۹ : ۵۹ : ۵۰۲۰ : ۱۸ : ۳۹۰۰ : ۱۰ : ۵۵
یکشنبه۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷۰۴ : ۲۲ : ۰۰۰۶ : ۰۱ : ۱۲۱۳ : ۰۰ : ۴۱۲۰ : ۰۰ : ۳۹۲۰ : ۱۹ : ۳۱۰۰ : ۱۰ : ۴۳
دوشنبه۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷۰۴ : ۲۰ : ۴۸۰۶ : ۰۰ : ۲۲۱۳ : ۰۰ : ۴۱۲۰ : ۰۱ : ۲۸۲۰ : ۲۰ : ۲۲۰۰ : ۱۰ : ۳۳
سه شنبه۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷۰۴ : ۱۹ : ۳۸۰۵ : ۵۹ : ۳۴۱۳ : ۰۰ : ۴۱۲۰ : ۰۲ : ۱۶۲۰ : ۲۱ : ۱۳۰۰ : ۱۰ : ۲۲
چهارشنبه۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷۰۴ : ۱۸ : ۲۹۰۵ : ۵۸ : ۴۸۱۳ : ۰۰ : ۴۲۲۰ : ۰۳ : ۰۴۲۰ : ۲۲ : ۰۴۰۰ : ۱۰ : ۱۲
پنج شنبه۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷۰۴ : ۱۷ : ۲۱۰۵ : ۵۸ : ۰۲۱۳ : ۰۰ : ۴۳۲۰ : ۰۳ : ۵۱۲۰ : ۲۲ : ۵۴۰۰ : ۱۰ : ۰۳
جمعه۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷۰۴ : ۱۶ : ۱۵۰۵ : ۵۷ : ۱۹۱۳ : ۰۰ : ۴۵۲۰ : ۰۴ : ۳۹۲۰ : ۲۳ : ۴۴۰۰ : ۰۹ : ۵۵
شنبه۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷۰۴ : ۱۵ : ۱۱۰۵ : ۵۶ : ۳۷۱۳ : ۰۰ : ۴۸۲۰ : ۰۵ : ۲۵۲۰ : ۲۴ : ۳۴۰۰ : ۰۹ : ۴۷
یکشنبه۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷۰۴ : ۱۴ : ۰۹۰۵ : ۵۵ : ۵۶۱۳ : ۰۰ : ۵۱۲۰ : ۰۶ : ۱۲۲۰ : ۲۵ : ۲۳۰۰ : ۰۹ : ۴۰
دوشنبه۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷۰۴ : ۱۳ : ۰۸۰۵ : ۵۵ : ۱۷۱۳ : ۰۰ : ۵۵۲۰ : ۰۶ : ۵۷۲۰ : ۲۶ : ۱۱۰۰ : ۰۹ : ۳۳