مدیر کل

بابایی  محمدامین بابایی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی

تلفن مستقیم  دفتر مدیریت :3726098837260989

معاونین مدیر کل

خانم فاضل

کلثوم فاضل
سرپرست مدیریت کارآفرینی و اشتغال

متین فر

عطا متین فر 
مدیر روابط کار

عجمی

محمدعجمی سنو
سرپرست مدیریت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

 

 

 

 

منوچهر محمدی مقدم
سرپرست مدیریت تعاون

زارعی

غلامرضا زارعی
سرپرست مدیریت امور اجتماعی

روسای ستادی

     اکرمی  بهرامی  آقای قاسمی نیشابورک
حسن سروری رضاترشیزی زهره اکرمی مهدی بهرامی  سید صادق قاسمی نیشابورک 
 سرپرست اداره حمایت از
پایداری مشاغل و بیمه بیکاری
رئیس اداره
اشتغال اتباع خارجی

  رئیس اداره ارزیابی عملکرد و
رسیدگی به شکایات
رئیس اداره اموراداری
و پشتیبانی
 
 سرپرست اداره اشتغال
و هدایت نیروی کار
 
 تلفن مستقیم 37136980  تلفن مستقیم 37122386  تلفن مستقیم 3726098-6-259
 تلفن مستقیم
 تلفن مستقیم 37287194
 پست الکترونیک bime_bikari@clsw.ir پست الکترونیک tba@clsw.ir پست الکترونیک arzyabi_amalkard@clsw.ir

پست الکترونیک 

 

  پست الکترونیک karyabi@clsw.ir
حدادی خدابخشی حاجی رمضان   رافتی گارازیان
 نازیار حدادی  علیرضا خدابخشی مرتضی حاجی رمضان کاظم رافتی  حجت کاراژیان 
رئیس اداره آموزش، ترویج
و تحقیقات تعاونی ها
 
 رئیس اداره تشکیل
تعاونی ها
مسئول دبیرخانه و دبیر کمیته
بدوی مشاغل سخت وزیان آور
 
رئیس اداره امورحمایتی
وآسیب های اجتماعی
 رئیس اداره امور
بیمه ای  اداره کل
تلفن مستقیم 37123174  تلفن مستقیم تلفن مستقیم 37260985-205 تلفن مستقیم 37272550  تلفن مستقیم

پست الکترونیکtavon@clsw.ir

 

پست الکترونیکtavon@clsw.ir  پست الکترونیک پست الکترونیک  پست الکترونیک 
سرگزی سمائی98 شهپری عظیمی عجمی
 ملیکاسرگزی مهدی سمائی   حسین شهپری  صدیقه عظیمی  محمد عجمی سنو
 رئیس اداره امور اجتماعی  رئیس گروه فناوری اطلاعات،
بودجه وتحول اداری
رئیس اداره نظارت
تعاونی ها
 
 رئیس اداره تشکل های کارگری و کارفرمایی  رئیس اداره حراست
تلفن مستقیم 37272550  تلفن مستقیم:37123117 تلفن مستقیم   تلفن مستقیم 37264010 تلفن مستقیم 37123175 

 پست الکترونیک

 

پست الکترونیکit@clsw.ir

 

 پست الکترونیک tavon@clsw.ir

 

پست الکترونیک

 

پست الکترونیکharasat@clsw.ir

 

خانم قانع   فخر   دارا
اکرم قانع اعظم ابراهیمی   مسعود فخر آل علی  مرتضی حسن آبادی شهرام دارا
 سرپرست دبیرخانه کارگروه
تخصصی اشتغال استان
 رئیس اداره توسعه
تعاونی ها
 رئیس اداره امور مالی  رئیس اداره توسعه کارآفرینی  سرپرست اداره امور فرهنگی و ورزشی کارگران
تلفن مستقیم  تلفن مستقیم   تلفن مستقیم27234190  تلفن مستقیم 37287191  تلفن مستقیم

پست الکترونیک

 

پست الکترونیک

 

پست الکترونیک

  

پست الکترونیک

 

پست الکترونیک

 

مسبوق رحمتی زاده   نورافشان  
 محمود مسبوق  امیرمحمد رحمتی زاده رحیم مقدسیان   محمد نورافشان  جابر یوسف پور
رئیس اداره روابط کار  رئیس اداره روابط عمومی رئیس گروه تحقیقات
و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
 
 رئیس اداره بازرسی  مسئول کارگزینی
تلفن مستقیم 37265000 تلفن مستقیم37268051 تلفن مستقیم 38685001 تلفن مستقیم 37265151  تلفن مستقیم
 پست الکترونیک پست الکترونیک ravabetomoomi@clsw.ir پست الکترونیک tahghighat@clsw.ir پست الکترونیک  پست الکترونیکkargozini@clsw.ir

روسای شهرستان ها

 احمدی گناباد     مجید افرادی بیانی
 سید جعفر احمدی  محمدرضا مهدیان مقدم  مجید افرادی محمود بیانی
 رئیس اداره تعاون، کار
و رفاه اجتماعی شهرستان گناباد
سرپرست اداره تعاون کار
و رفاه اجتماعی شهرستان تربت حیدریه
سرپرست نمایندگی تعاون، کار
و رفاه اجتماعی شهرستان بجستان

 رئیس اداره تعاون کار
و رفاه اجتماعی شهرستان تایباد

 تلفن مستقیم :57222080  تلفن مستقیم 52241025 تلفن مستقیم :56527170 تلفن مستقیم 54533071 
پست الکترونیکgonabad@clsw.ir  پست الکترونیکtorbatehydarieh@clsw.ir پست الکترونیکbajestan@clsw.ir  پست الکترونیکtaybad@clsw.ir
       
جواد ندافی احسان خادمی  محمود دلاور محمد دانیال قربانی
سرپرست اداره تعاون، کار
ورفاه اجتماعی شهرستان درگز
 
 سرپرست نمایندگی تعاون، کار
و رفاه اجتماعی شهرستان زاوه
رئیس اداره تعاون، کار
و رفاه اجتماعی شهرستان چناران
 
مسئول نمایندگی تعاون، کار
و رفاه اجتماعی شهرستان فیروزه
 
تلفن مستقیم 46232714  تلفن مستقیم:53724006   تلفن مستقیم46129780  تلفن مستقیم 43522445
 پست الکترونیک dargaz@clsw.ir پست الکترونیکzaveh@clsw.ir   پست الکترونیکchenaran@clsw.ir  پست الکترونیکferozeh@clsw.ir
      صدیقی
 عبداله عرب نژاد علی اکبر چوپان  رضا ابارشی حمید رضاصدیقی 
رئیس اداره تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی شهرستان خواف
 
مدیر تعاون، کار و رفاه
اجتماعی شهرستان مشهد
 
سرپرست نمایندگی اداره تعاون، کار
و رفاه اجتماعی شهرستان جوین
 
 مسئول نمایندگی تعاون کار
و رفاه اجتماعی خلیل آباد
 تلفن مستقیم 54224014 تلفن مستقیم 37634468   تلفن مستقیم45220627 تلفن مستقیم45621267 
پست الکترونیک  khaf@clsw.ir پست الکترونیکmashhad@clsw.ir پست الکترونیکjovain@clsw.ir  پست الکترونیکkhalilabad@clsw.ir
  غلامی    
 مجید علیزاده حسین غلامی   عفت غفاری  محمود کرمانی
 سرپرست نمایندگی تعاون کار
و رفاه اجتماعی شهرستان کلات
رئیس اداره تعاون، کار
و رفاه اجتماعی شهرستان بردسکن
 
 مسئول نمایندگی تعاون، کار
و رفاه اجتماعی شهرستان باخرز
 رئیس اداره تعاون، کار
و رفاه اجتماعی شهرستان سرخس
تلفن مستقیم34723680  تلفن مستقیم55423240  تلفن مستقیم 54826333 تلفن مستقیم 34539340 
پست الکترونیکkalat@clsw.ir   پست الکترونیکbardaskan@clsw.ir پست الکترونیک bakharz@clsw.ir پست الکترونیکsarakhs@clsw.ir 
اکبری فروتقه        
علی اکبری فروتقه محمود یزدی  عبدالله بهرامی محمد محمدآبادی 
 مسئول نمایندگی تعاون کار
و رفاه اجتماعی شهرستان مه ولات
رئیس اداره تعاون کار
و رفاه اجتماعی شهرستان سبزوار
 
سرپرست اداره تعاون کار
و رفاه اجتماعی شهرستان تربت جام
 
 سرپرست نمایندگی تعاون، کار
و رفاه اجتماعی شهرستان جغتای
تلفن مستقیم56724431  تلفن مستقیم44646300   تلفن مستقیم52527428  تلفن مستقیم45621267
 پست الکترونیکmahvelat@clsw.ir پست الکترونیک sabzevar@clsw.ir  پست الکترونیک torbatjam@clsw.ir  پست الکترونیکjoghatay@clsw.ir
میری نادری    
اباذر میری  علیرضا نادری نسب   مجتبی نجفی  سعید نظام دوست
رئیس اداره تعاون کار و
رفاه اجتماعی شهرستان کاشمر
 
 سرپرست نمایندگی تعاون کار و
رفاه اجتماعی شهرستان داورزن
 رئیس اداره تعاون،
کار و رفاه اجتماعی شهرستان نیشابور
مسئول نمایندگی تعاون، کار
و رفاه اجتماعی شهرستان رشتخوار
 
تلفن مستقیم55222971   تلفن مستقیم44923753 تلفن مستقیم43341166  تلفن مستقیم56224151 
پست الکترونیکkashmar@clsw.ir   پست الکترونیکdavarzan@clsw.ir پست الکترونیکneyshabour@clsw.ir پست الکترونیک roshtkhar@clsw.ir
  ولایتی1    
ناصر حسن آبادی  حسین ولایتی مانی  هادی افرادی

 داوود یکتاشی

سرپرست اداره تعاون، کار
و رفاه اجتماعی شهرستان فریمان

 رئیس اداره تعاون، کار
و رفاه اجتماعی شهرستان قوچان
مسئول نمایندگی تعاون کار
و رفاه اجتماعی طرقبه وشاندیز
 
 مسئول نمایندگی تعاون کار
و رفاه اجتماعی شهرستان خوشاب
تلفن مستقیم34627095  تلفن مستقیم47224619  تلفن مستقیم35512520 

تلفن مستقیم 

پست الکترونیکfariman@clsw.ir  پست الکترونیک ghochan@clsw.ir  پست الکترونیکbinalod@clsw.ir  پست الکترونیک khooshab@clsw.ir